Ljubav u srcu - to je zvijezda gore na nebu. Sakriva se u noći, ali utrnuti ne može...

1/4